Uppdaterad statistik könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-06-15

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 15 juni 2015 för att kunna jämföra med den statistik som togs fram per den 2 januari 2015. Undersökningen visar att kvinnoandelen i börsbolagens styrelser ökat efter årets stämmor. Pressmeddelande och underlag finns bifogade.