Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2022-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2022. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka. Mer information och underlag finns bifogade.

Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2022

2022-06-21 Könsfördelning i bolagsstyrelserna