Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2021-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2021. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka marginellt. Mer information och underlag finns bifogade.

Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2021-06-10

2021-06-17 Pressmeddelande