Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2018-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2018. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka men i långsammare takt. Pressmeddelande och underlag finns bifogade.