Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2017-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2017. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka. Pressmeddelande och underlag finns bifogade.