Kodbarometern 2010

Kodbarometern är en serie undersökningar som genomförs för Kollegiets räkning av Hallvarsson och Halvarsson