Artiklar och Presentationer

Här återfinns debattinlägg och andra artiklar som författats av Kollegiets sekretariat och/eller ledamöter med relevans inom Kollegiets arbetsområde, som publicerats i svenska och internationella media.

Vidare återfinns ett urval av PowerPoint-presentationer som gjorts av Kollegiets sekreterare och/eller ledamöter vid seminarier och konferenser inom samma område. Bilder från dessa presentationer kan fritt laddas ned och användas i andra sammanhang med angivande av källa.


Artiklar


Presentationer