Årsrapport 2020

Kollegiet har presenterat Årsrapport 2020, se bifogat dokument