Årsrapport 2019

Tryckta exemplar av rapporten kan beställas via beställningslänken.

Kollegiet har presenterat Årsrapport 2019, se bifogat dokument.

Årsrapport 2019