Årsrapport 2018

Tryckta exemplar av rapporten kan beställas via beställningslänken.

Kollegiet har presenterat Årsrapport 2018, se bifogat dokument.