Årsrapport 2017

Tryckta exemplar av rapporten kan beställas via beställningslänken.

Kollegiet har presenterat Årsrapport 2017, se bifogat dokument.