Rekommendationer

Kollegiet har utfärdat en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på Nasdaq First North, Nordic MTF eller Spotlight Stock Market.

Rekommendationen utfärdades den 21 november 2014 och började tillämpas den 1 januari 2015.

Riktade emissioner 2014-11-21