Ledamöter

Kollegiet har för närvarande tio ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, en verkställande ledamot samt en adjungerad ledamot. Till Kollegiet är knutet ett kansli som leds av den verkställande ledamoten, samt en sakkunnig i informationsfrågor.


karlssonarne_159.jpg
Arne Karlssonordförande

Född: 1958    Invald: 2014
Civ. ek.

Styrelseledamot A.P Möller-Maersk 
Läs mer

 Karin_Apelman.jpg

Karin Apelman,  ledamot

Född: 1961    Invald: 2018
Civ. ek.
Generalsekreterare i FAR 
Läs mer

Ingrid Bonde Ingrid Bonde,  ledamot

Född: 1959    Invald: 2017
Civ. ek.
Styrelseordförande Hoist Finance AB (publ)
Läs mer

Ingrid Bonde Håkan Broman

Född: 1962    Invald: 2019

Jur kand och fil kand
Styrelseledamot i FM Mattsson
Läs mer

goran_espelund_9273_2.jpg

Göran Espelundledamot

Född: 1961    Invald: 2016 
Civilekonom, MBA, SEP
Styrelseordförande Lannebo Fonder 
Läs mer

eva_hagg.jpg

Eva Hägg, vice ordförande

Född: 1959    Invald: 2014
Advokat, jur kand
Delägare Mannheimer Swartllng Advokatbyrå 
Läs mer

per-lekvall.jpg

Per Lekvalladjungerad

Född: 1941    Invald:
Verkställande ledamot 2005-2011, därefter
ordinarie ledamot
Civilekonom

 Louise_Lindh.jpg

Louise Lindh,  ledamot

Född: 1979    Invald: 2018
Civ. ek.
Verksställande direktör Fastighets AB L E Lundberg
Läs mer

 Gun_Nilsson.jpg Gun Nilsson,  ledamot

Född: 1955    Invald: 2018
Civ. ek.
Verksställande direktör Melker Schörling AB (sedan maj 2017)
Läs mer

marianne_nilsson.jpg

Marianne Nilsson, ledamot
Född: 1962    Invald: 2016 
Civilekonom
Chef för ägarstyrning Swedbank Robur fonder
Läs mer

bjorn_kristiansson.png

Björn Kristiansson

verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat
Född: 1967    Invald: 2011 
Advokat, delägare Kanter Advokatbyrå KB

andreas_gustafsson_20160527.jpg

Andreas Gustafsson, adjungerad

Chefsjurist Nasdaq Stockholm