Ledamöter

Kollegiet har för närvarande elva ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, en verkställande ledamot samt en adjungerad ledamot. Till Kollegiet är knutet ett kansli som leds av den verkställande ledamoten, samt en sakkunnig i informationsfrågor.


karlssonarne_159.jpg
Arne Karlssonordförande

Född: 1958    Invald: 2014
Civ. ek.
Styrelseledamot A.P Möller-Maersk 
Läs mer

Ingrid Bonde Ingrid Bonde,  ledamot

Född: 1959    Invald: 2017
Civ. ek.
Styrelseordförande Hoist Finance AB (publ)
Läs mer

Peter Clemedtson Peter Clemedtsonledamot

Född: 1956    Invald: 2012
Civilekonom
Styrelseordförande PwC 
Läs mer

goran_espelund_9273_2.jpg

Göran Espelundledamot

Född: 1961    Invald: 2016 
Civilekonom, MBA, SEP
Styrelseordförande Lannebo Fonder 
Läs mer

eva_hagg.jpg

Eva Hägg, vice ordförande

Född: 1959    Invald: 2014
Advokat, jur kand
Delägare Mannheimer Swartllng Advokatbyrå 
Läs mer

per-lekvall.jpg

Per Lekvallledamot

Född: 1941    Invald:
Verkställande ledamot 2005-2011, därefter
ordinarie ledamot
Civilekonom

annika_lundius.png Annika Lundiusledamot

Född: 1951    Invald: 2012 
Jur. kand.
Läs mer


marianne_nilsson.jpg

Marianne Nilsson, ledamot
Född: 1962    Invald: 2016 
Civilekonom
Chef för ägarstyrning Swedbank Robur fonder
Läs mer

 O_Nordstrom2.jpg
Olle Nordström, ledamot

Född: 1958    Invald: 2016 
Civilekonom
Styrelseordförande Besqab AB 
Läs mer

 

Lena Olving 

Lena Olvingledamot
Född: 1956    Invald: 2016
Civilingenjör maskinteknik
VD Mycronic AB 
Läs mer

 

lars-thalen.jpg

Lars Thalén ledamot 
Född: 1944    Invald: 2014
Statsvetare
VD Identity AB
Läs mer  

bjorn_kristiansson.png

Björn Kristiansson

verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat
Född: 1967    Invald: 2011 
Advokat, delägare Kanter Advokatbyrå KB

andreas_gustafsson_20160527.jpg

Andreas Gustafsson, adjungerad

Chefsjurist Nasdaq Stockholm