Kollegiets ledamöter


arne-karlsson.jpg

Arne Karlsson, ordförande

Född: 1958    Invald: 2014
Civ. ek.
Styrelseledamot A.P Möller-Maerskkarin-apelman.jpg

Karin Apelman,  ledamot

Född: 1961    Invald: 2018
Civ. ek. 
Generalsekreterare i FAR 

IHåkan Broman

Håkan Broman,  ledamot

Född: 1962
Invald: 2019
Jur kand och fil kand
Styrelseledamot i FM Mattsson

goran_espelund_9273_2.jpg

Göran Espelund, ledamot

Född: 1961    Invald: 2016 
Civilekonom, MBA, SEP
Styrelseordförande Lannebo Fonder 

eva_hagg.jpg

Eva Hägg, vice ordförande

Född: 1959    Invald: 2014
Advokat, jur kand
Delägare Mannheimer Swartllng Advokatbyrå 

per-lekvall.jpg

Per Lekvall, adjungerad

Född: 1941    Invald:
Verkställande ledamot 2005-2011, därefter
ordinarie ledamot
Civilekonom

Louise_Lindh.jpg

Louise Lindh,  ledamot

Född: 1979    Invald: 2018
Civ. ek.
Verkställande direktör Fastighets AB L E Lundberg

Gun_Nilsson.jpg

Gun Nilsson,  ledamot

Född: 1955    Invald: 2018
Civ. ek.
Verkställande direktör Melker Schörling AB 

marianne_nilsson.jpg

Marianne Nilsson, ledamot

Född: 1962    Invald: 2016 
Civilekonom
Chef för ägarstyrning Swedbank Robur fonder

bjorn_kristiansson.png

Björn Kristiansson, verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat

Född: 1967    Invald: 2011 
Advokat, delägare Kanter Advokatbyrå KB

andreas_gustafsson_20160527.jpg

Andreas Gustafsson, adjungerad

Chefsjurist Nasdaq Stockholm