Kollegiets ledamöter


gun-nilsson.jpg

Gun Nilsson, ordförande

Född: 1955    Invald: 2018
Civ. ek.
Verkställande direktör Melker Schörling AB



karin-apelman.jpg

Karin Apelman,  ledamot

Född: 1961    Invald: 2018
Civ. ek. 
Generalsekreterare i FAR 

IHåkan Broman

Håkan Broman,  ledamot

Född: 1962
Invald: 2019
Jur kand och fil kand
Styrelseledamot i FM Mattsson

goran_espelund_9273_2.jpg

Göran Espelund, ledamot

Född: 1961    Invald: 2016 
Civilekonom, MBA, SEP
Styrelseordförande Lannebo Fonder 

eva_hagg.jpg

Eva Hägg, ledamot

Född: 1959    Invald: 2014
Advokat, jur kand
Delägare Mannheimer Swartllng Advokatbyrå 


Mats Isaksson, ledamot

Född: 1961    Invald: 2021          Ekonomie licentiat, tidigare chef för OECDs avdelning för corporate governance och corporate finance

Louise_Lindh.jpg

Louise Lindh,  ledamot

Född: 1979    Invald: 2018
Civ. ek.
Verkställande direktör Fastighets AB L E Lundberg

marianne_nilsson.jpg

Marianne Nilsson, ledamot

Född: 1962    Invald: 2016 
Civilekonom
Senior Director Corporate Governance, Swedbank Robur

bjorn_kristiansson.png

Björn Kristiansson, verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat

Född: 1967    Invald: 2011 
Advokat, delägare Kanter Advokatbyrå KB