2019

  • Kollegiet har tillsammans med kodutfärdarna i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien utfärdat ett gemensamt uttalande för att uppmana berörda lagstiftande församlingar att beakta bolagsstyrningskodernas och...

  • Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport enligt aktieägarrättighetsdirektivet

    Kollegiet har till EU-kommissionen lämnat sina synpunkter på kommissionens utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport enligt aktieägarrättighetsdirektivet