Kontakt

gun-nilsson.jpg
Gun Nilsson
Ordförande

gun.nilsson@schorlingab.se

Född: 1955
Invald: 2018
Civ. ek.
Verkställande direktör Melker Schörling AB


bjorn-kristiansson.jpg
Björn Kristiansson
Verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat

bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se  
08-508 822 71

Född: 1967  Invald: 2011 
Advokat, delägare Kanter Advokatbyrå KB


tobias-hulten.jpg
Tobias Hultén
Biträdande jurist

tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se
08-508 822 73