Kontaktarne-karlsson.jpg
Arne Karlsson
Ordförande

arne.karlsson@ecolean.se

Född: 1958
Invald: 2014
Civ. ek.
Styrelseledamot A.P Möller-Maersk 


bjorn-kristiansson.jpg
Björn Kristiansson
Verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat

bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se  
08-508 822 71

Född: 1967  Invald: 2011 
Advokat, delägare Kanter Advokatbyrå KB


tobias-hulten.jpg
Tobias Hultén
Biträdande jurist

tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se
08-508 822 73