Gällande kod för svensk bolagsstyrning

Gällande kod utgörs av den reviderade version av Svensk kod för bolagsstyrning (1 november 2015) samt de Anvisningar till denna som Kollegiet kan komma att utge.

För närvarande finns två anvisningar utgivna till den nu gällande koden (Anvisning 1-2016 avseende regel 2.1 och 7.2 och Anvisning 2-2016 avseende regel 10.3).