Gällande kod

Gällande kod utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (1 januari 2020). Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige.

Reglerade marknader är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

Gällande kod 

För närvarande finns inga anvisningar utgivna till den nu gällande koden.