Gällande kod för svensk bolagsstyrning

Gällande kod utgörs av den reviderade version av Svensk kod för bolagsstyrning (1 november 2015) samt de Anvisningar till denna som Kollegiet kan komma att utge.

För närvarande finns ingen Anvisning utgiven till den nu gällande koden