Undersökningar

Här redovisas rapporter från de viktigaste av de undersökningar som Kollegiet genomfört i syfte att analysera hur koden tillämpas och fungerar samt andra för Kollegiet relevanta frågeställningar. Vissa rapporter ges i form av bildserier i PowerPoint-format, medan andra utgörs av skrivna textdokument.

I flertalet fall är resultatet av undersökningarna – eller sammandrag därav – redovisade även i Kollegiets årsrapporter.

  • Kodbarometern 2006
    Sammanfattande redovisning av undersökningar genomförda av Hallvarsson & Halvarsson i samverkan med Temo, januari 2007.

  • Kodbarometern 2005

    Undersökning av attityder till koden och svensk bolagsstyrning, genomförd av Hallvarsson & Halvarsson i samverkan med Temo, december 2005.