Översikt

I detta avsnitt redovisas skriftligt material av olika slag från Kollegiets verksamhet, från debattartiklar och PPT-presentationer som framförts i seminarier m.m. till undersökningsrapporter och publicerade skrifter.

Allt material kan fritt laddas ned och användas i andra sammanhang med angivande av källa. Publicerade skrifter kan kostnadsfritt beställas i tryckt form så länge lagret räcker.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att allt innehåll inom en specifik kategori. Du kan också prenumerera på nytt innehåll från Kodkollegiet via RSS.

Pressinformation m.m.

Här redovisas Kollegiets pressreleaser och annan information till media och marknaden.

Artiklar och presentationer

Här återfinns debattinlägg och andra artiklar av Kollegiets sekreterare och/eller ledamöter med relevans inom Kollegiets arbetsområde, som publicerats i svenska och internationella media.

Seminarier och konferenser

Här redovisas seminarier och konferenser som arrangerats av Kollegiet, vanligen med program och viktigare dokumentation i form av presentationer m.m.

Undersökningar

Här redovisas rapporter från de viktigaste av de undersökningar som Kollegiet genomfört i syfte att analysera hur koden tillämpas och fungerar samt andra för Kollegiet relevanta frågeställningar.

Remissvar

Kollegiet är remissinstans i lagstiftningsärenden inom sitt ansvarsområde och yttrar sig även i andra sammanhang där man ser möjlighet att påverka reglering inom bolagsstyrningsområdet i för svenskt näringsliv ändamålsenlig riktning.

Publikationer

Här återfinns Kollegiets utgivning av publikationer av olika slag, främst årsrapporter m.m. som utarbetats i Kollegiets regi men också skrifter författade av utomstående personer på Kollegiets uppdrag.

Takeoverregler